• 1. Rekisterinpitäjä: Robotiikan kilta ry, Korkeakoulunkatu 10, 33720 TAMPERE
  2. Rekisterinpitäjän edustaja: Hallituksen puheenjohtaja Omar Harb (omar.harb@tuni.fi)
  3. Rekisterinhoitaja: Hallituksen kassanhoitaja Elias Ahonen (elias.ahonen@tuni.fi)
  4. Rekisterin nimi: Robotiikan kilta ry:n jäsenrekisteri
  5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Yhdistyslain 11§:n mukainen jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.
  6. Rekisterin sisältö: Rekisteriin kirjataan tiedot jäsenen täydellisestä nimestä ja kotikunnasta sekä
  jäsenyyden luonteesta sääntöjen mukaisesti. Lisäksi talletetaan sähköpostiosoite, mikäli jäsen antaa siihen
  suostumuksensa.
  7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet: Joko jäseneltä itseltään, Tampereen ylioppilaskunnan kautta tai suoraan yhdistykselle toimitetusta jäsenhakemuksesta.
  8. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen: Tietoja voidaan luovuttaa Robotiikan kilta ry:n
  hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille.
  9. Rekisterin suojauksen periaatteet: Tiedot säilytetään sähköisesti parhaiden käytäntöjen ja hyvän
  tietoturvan mukaisesti asiattomilta suojattuna.
  10. Tarkastusoikeus: Jäsenrekisteriin merkatuilla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja
  rekisteriin on kirjattu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisena tässä selosteessa mainitulle
  rekisterinhoitajalle.